Kontakt

Har du spørsmål, forslag, tips, idéer – hva som helst du vil kommunisere til foreningen om, kan du fylle ut og sende inn  skjemaet under eller sende oss en e-post. > E-postadressen til foreningen er fornebuhistorie@gmail.com. >

Facebook

> Klikk for å bli sendt til Fornebuhistorisk forenings gruppe på Facebook. >

Adresse

Fornebuhistorisk forening,
Postboks 5096 Majorstuen
0301 Oslo

Org. nr. 912 036 804*

*Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret. Klikk på denne lenken for å se registeropplysningene.