Om foreningen

Rigging av Piper J-4 Cub Coupe før jubileumsarrangementet 1. juni 2014. Knut Arveng og Lars-Petter Holst under vingen.
Rigging av Piper J-4 Cub Coupe før jubileumsarrangementet 1. juni 2014. Knut Arveng og Lars-Petter Holst under vingen.

Fornebuhistorisk forening ble stiftet 29. april 2012 av en samling Fornebuvenner som er opptatt av at flyplasshistorien må tas vare på og formidles til alle som kan ha nytte og glede av det, nå og i fremtiden.

Foreningens formål:

  1. Samle, dokumentere og formidle kunnskap om Fornebus historie, med vekt på flyplasshistorien.
  2. Arbeide for opprettelse av et Fornebuhistorisk museum på Fornebu.
  3. Tilby en sosial arena og arrangere tiltak for medlemmene og andre Fornebu-interesserte.

Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret. Klikk på denne lenken for å se registeropplysningene.